Mobirise website builder

TVORBA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE

                                                                                                                                                                                 

TVORBA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE

Vyhotovujem výkresy nábytku ako aj prekreslenia iných výkresov do formátu AUTOCAD.

Výkresová dokumentácia je dôležitá v strojníctve, stavebníctve, drevárstve ako aj iných odvetvciach.

DRUHY KONŠTRUKČNÝCH VÝKRESOV

 Podľa určenia a obsahu rozoznávame výkresy:   


1. NÁVRHOVÉ

2. VÝROBNÉ :

  • výkresy zostáv
  • výkresy podzostáv
  • výkresy dielcov
  • výkresy súčiastok

3. MONTÁŽNE

4. ZVLÁŠTNE

VÝROBNÉ zobrazujú výrobok v takých podrobnostiach, aby výkresy boli podkladom pre výrobu.

VÝKRESY ZOSTÁV zobrazujú výrobok tak, aby z neho boli jasné jeho technické

 a estetické parametre (rozmery, tolerancie pre podzostavy, ...).

VÝKRESY PODZOSTÁV zobrazujú určitú časť výrobku, ktorá tvorí funkčne samostatnú časť (rozmery, tolerancie pre zostavenie dielcov, súčiastok …).

VÝKRESY DIELCOV zobrazujú skladbu jednotlivých súčiastok (určujú najmä tvar, rozmery, tolerancie pre skladbu súčiastok).

VÝKRESY SÚČIASTOK zobrazujú tvar, rozmery, tolerancie, materiál, drsnosť,  povrchovú úpravu a všetky informácie nutné k výrobe a kontrole.

POHĽADY

1. Pohľad na predmet spredu alebo hlavný obraz musí byť taký obraz. ktorý obsahuje najviac informácií.

2. Každý pohľad okrem pohľadu spredu alebo hlavného obrazu (pohľad, pôdorys, hlavný obraz) musí sa zreteľne označiť veľkým písmenom, ktoré sa uvádza aj pri referenčnej šípke udávajúcej smer pohľadu na predmet.

  • musí sa vždy písať v smere čítania výkresu oddola 
  • môže sa umiestniť nad úsečkou referenčnej šípky alebo napravo od nej.
  • musia sa umiestniť bezprostredne nad príslušnými pohľadmi.

3. Označené pohľady sa môžu umiestniť ľubovoľne vzhľadom na umiestnenie hlavného obrazu. 

4. Obmedziť počet pohľadov (aj rezov a prierezov) na najmenší, ale dostatočný počet na úplné zobrazenie predmetu bez nejasností.

5. Predísť nevyhnutnosti zobraziť zakryté obrysy a hrany

6. Predísť zbytočnému opakovaniu zobrazovania tvarových prvkov.

    REFERENCIE

    Výkresy som začal vyhotovovať cez internetový portál jaspravim.sk. Kde som získal výborné hodnotenia za moju prácu. Tu je niekoľko z nich:                                                                                                                                                                                                                                                  OBJEDNÁVAM SI:

Výkres nábytku alebo prekreslenie.
Píšte bez diakritiky (bez mäkčeňov a dĺžňov).

                                          meno:                                   priezvisko:                                      mobil:                                 e-mail                                              

      

správa:


ADRESA
HACCP-WEBY-KURZY-VÝKRESY
Kornel Kuvik, DiS.
Francisciho 1
97901 Rimavská Sobota

KONTAKT
Email: kornel.kuvik@post.sk
Mobil:0903065229

WEBOVÁ STRÁNKA

  • tvorbahaccp.wz.sk
  • vyziva.wz.sk

--> 970x250-atan-d-1514653453.png